.
.

"Sinut on hommattu tänne tekemään tulosta, sinä olet tärkein pelaaja.  Tapahtui illalla mitä tahansa, me emme luovu sinusta mistään hinnasta."


Marko Jantusen poik­keuk­sel­li­set luis­te­lu­tai­dot huo­mat­tiin varhain. Hy­vä­sy­dä­mi­nen ja vilkas lah­te­lais­poi­ka luisteli Suomen kiek­ko­täh­dek­si ja eteenpäin maa­il­mal­le NHL:ään saakka. Mukana seu­ra­si­vat alkoholi, juh­li­mi­nen ja lopulta myös huumeet. Menestys kau­ka­los­sa koitui lopulta Jantusen koh­ta­lok­si, kun seurat eivät pystyneet luopumaan ar­vok­kaas­ta, päih­de­riip­pu­vai­ses­ta pe­laa­jas­taan.

Läpi helvetin on tril­le­ri­mäi­nen to­si­ta­ri­na Marko Jantusen vai­heik­kaas­ta
pe­liu­ras­ta, päih­tei­den sä­vyt­tä­mäs­tä yk­si­tyi­se­lä­mäs­tä ja vii­mei­ses­tä toivosta.

Hanki kirja tästäin-3/